Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560
  • fr
  • en
  • ru
  • de
  • it
  • es

Rejon Skierniewicki

Diecezja Łowicka

Skierniewice – pierwotnie były wsią w dobrach arcybiskupstwa w kasztelani łowickiej w księstwie mazowieckim. Znajdował się tutaj dwór arcybiskupa. W drugiej połowie XV wieku Skierniewice stały się wsią targową. W okres Księstwa Warszawskiego w latach 1806-1815. Skierniewice przeszły w ręce Napoleona. W 1919 r. przekazano dawny pałac carski i folwark skierniewicki Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do 1939 r. naukowcy, mając do dyspozycji skąpe środki, stworzyli solidne fundamenty pod ośrodek naukowy. Wkrótce po wybuchu II wojny światowej Skierniewice zostały kilka razy zbombardowane. Istniało tu getto dla ludności żydowskiej, którą w początkach 1941r. wywieziono do getta warszawskiego, a następnie do obozu zagłady w Treblince. Patriotycznie nastawione społeczeństwo miasta walczyło z okupantem, czynnie biorąc udział w organizacjach konspiracyjnych. W drugiej połowie XX w. nastąpił znaczny rozwój Skierniewic. Dwukrotnie powiększono obszar miasta. Od roku 1957 nastąpił szybki rozwój przemysłu. Powstał tu Instytut Sadownictwa i Warzywnictwa. Ważnym wydarzeniem dla Skierniewic było utworzenie w 1975 r. województwa skierniewickiego. Po reformie administracyjnej, przeprowadzonej w 1999 r. Skierniewicom nadano status powiatu grodzkiego.

tysięcy mieszkańców

Parafie

Dekanaty

liczba parafian w dekanacie Skierniewice św. Jakuba

liczba parafian w dekanacie Skierniewice Najśw. Serca P.J

Patron rejonu skierniewickiego

Skierniewice 14 czerwca 1999 r., podczas VII pielgrzymki do Polski, stolicę Diecezji Łowickiej odwiedził św. Jan Paweł II (wł. Karol Józef Wojtyła, 1920 – 2005). Do dziś pozostaje on jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na świecie Polaków. Przez blisko 27 lat pontyfikatu, podczas licznych podróży, audiencji, katechez i przemówień niestrudzenie głosił światu orędzie Bożego Miłosierdzia przekazane przez Jezusa św. Faustynie. Inicjator i patron Światowych Dni Młodzieży) Poza wizytą w Łowiczu, ks. Karol Wojtyła wraz z Prymasem Tysiąclecia, kard. Stefanem Wyszyńskim, odwiedził dwunastowieczną kolegiatę Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego we wsi Tum koło Łęczycy, w której głosił homilię. Prowadził ponadto rekolekcje dla dziewcząt w Szymanowskiej szkole Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Kościół Świętego Jakuba Apostoła w Skierniewicach – ufundowany w XVIII w. roku przez prymasa Ostrowskiego, a projektowany – łącznie z urządzeniem wnętrza i jego polichromią przez znanego Efraima Schroegera. Kościół posiada sześć ołtarzy.

Pałac Prymasowski – zespół pałacowo-parkowy wybudowany w  XVII w., kilkakrotnie był przebudowywany i odnawiany. W pałacu rezydowali arcybiskupi gnieźnieńscy, francuski marszałek Ludwik Dawout, Konstanty Pawłowicz Romanow oraz carowie.

Zabytkowy dworzec kolejowy, zwany “carskim” z racji pobytu cara w letniej rezydencji w okolicach Skierniewic, wzniesiony w XIX w. w stylu gotyku angielskiego z neoklasycystycznym wnętrzem, ważny szlak komunikacyjny

Muzeum Władysława Reymonta – muzeum gromadzi różnorodne eksponaty z dziedziny historii i kultury materialnej Lipiec: dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej, narzędzia rolnicze, a także pamiątki związane bezpośrednio z lauretem literackiej Nagrody Nobla Władysławem Stanisławem Reymontem, autorem powieści “Chłopi”.

Skierniewice Władysław Stanisław Reymont (1867 – 1925), polski pisarz i prozaik, przedstawiciel Młodej Polski. Szerszej publiczności znany głównie dzięki czterotomowej powieści Chłopi, za którą otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Pisarz przedstawia w niej losy i dzieje mieszkańców wsi Lipce położonej niedaleko Skierniewic, w której zamieszkiwał. Z wyjątkowym realizmem prezentuje tradycję, pracę na roli wyznaczaną przez rytm pór roku oraz przemiany społeczne we wsi. Drugą ze znanych powieści autora jest Ziemia obiecana, w której przedstawia rozwój kapitalistycznego miasta, jakim stawała się w tamtych czasach Łódź.

Rejestracja

zarejestruj się