Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560
  • fr
  • en
  • ru
  • de
  • it
  • es

Rejon kutnowski

Diecezja łowicka

Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Kutno należy do dawnych osad. Jego nazwa pierwszy raz pojawiła się w dokumencie z 1301 r. W 1386 nastąpiło nadanie wsi praw handlowych, a w 1432 praw miasta. Dzięki przeprowadzeniu przez Kutno linii kolejowej tzw. „Drogi żelaznej warszawsko-bydgoskiej” (1862), miasto stało się dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczo-handlowym. W dniach 9-12 września 1939 miała tu miejsce Bitwa nad Bzurą. W latach 1940 – 42 istniało w Kutnie getto żydowskie. Miasto, ze względu na rozwiniętą sieć szlaków drogowych i kolejowych, przyciąga wielu inwestorów. W 1996 w mieście odbyły się Międzynarodowe Zawody w baseballu. Od tamtej pory Kutno, to miasto słynące na świecie z baseballu, siedziba Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballowej. W 1999 w wyniku reformy administracyjnej powiat kutnowski powrócił do województwa łódzkiego.

tysięcy mieszkańców

Parafie

Dekanaty

liczba parafian w dekanacie Kutno św. Wawrzyńca

liczba parafian w dekanacie krośniewickim

liczba parafian w dekanacie Kutno św. Michała Archanioła

liczba parafian w dekanacie żychlińskim

Patroni rejonu kutnowskiego

Bł. ks. Michał Oziębłowski (1900 – 1942) był gorliwym apostołem na rzecz ubogich, a przy tym oddanym współpracownikiem ks. Michała Woźniaka w kutnowskiej farze. Po wkroczeniu Niemców do miasta nie skorzystał ze sposobności ucieczki, ale w dalszym ciągu poświęcał się pracy duszpasterskiej. Został za to osadzony w obozie w Dachau. Mimo tortur, bicia, głodu i ciężkiej pracy do końca swoich dni służył współwięźniom, dając dowód ogromnej miłości Boga i bliźniego.

Niedaleko Kutna położona jest niewielka wioska, w której nad domami góruje konwent Księży Salezjanów. To Woźniaków, który swoją nazwę zawdzięcza nazwisku bł. ks. Michała Woźniaka (1895 – 1941). Od pierwszych chwil kapłaństwa był gorliwym duszpasterzem i animatorem młodzieżowym. Oddany pracy na rzecz biednych, bezdomnych – zarówno młodych, jak i dorosłych. Jego miłosierdzie wobec opuszczonych zaowocowało przekazaniem prywatnego majątku na rzecz Salezjanów. Dzięki tej inicjatywie w zakupionym majątku powstała kaplica i szkoła. W czasie okupacji hitlerowskiej był proboszczem w kutnowskim kościele św. Wawrzyńca. Został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego. Zmarł z powodu wycieńczenia w hitlerowskim obozie w Dachau.

Zamek w Oporowie, późnogotycka rycerska siedziba obronna. Budowlę otacza krajobrazowy park. W zamku mieści się muzeum z ekspozycją wnętrz dworskich. Zbiory prezentują dzieła malarstwa, rzeźby i wyroby rzemiosła artystycznego od XVI do pocz. XX w.  W niewielkiej odległości od zamku, usytuowany jest zabytkowy zespół klasztorny ojców paulinów, murowana świątynia w stylu gotyckim, powstała w pierwszej połowie XV.

Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej w Głogowcu, mieszczące się w gotyckim kościele pw. św. Wojciecha. Murowany kościół istnieje od XV w., poprzedzał go kościół drewniany. W miejscu tym, w okresie komunizmu, odbywały się nielegalne zebrania, patriotyczne Msze święte i manifestacje. Tu powstała pierwsza “Droga Krzyżowa Umęczonego Narodu Polskiego”.

Kościół farny pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, obecna neogotycka świątynia stanęła na miejscu dawnego kościoła gotyckiego, proboszczem tej parafii w latach 1923-42 był bł. Ks. Michał Woźniak, a wikariuszem bł. Ks. Michał Oziębłowski. Obydwaj zginęli w 1942 r. w niemieckim obozie Dachau, beatyfikowani przez Jana Pawła II wśród 108 męczenników w 1999 roku.

Kutno Niedaleko Żychlina, we wsi Trębki urodził się Andrzej Juliusz Małkowski (1888 – 1919). Był to jeden z twórców polskiego skautingu, teoretyk oraz instruktor harcerstwa. Jego bliższy kontakt ze skautingiem miał miejsce, kiedy to za karę – za dwukrotne spóźnienie – dostał do przetłumaczenia podręcznik Roberta Baden-Powella Scouting for Boys. Wkrótce zaczął propagować skauting jako nową, skuteczną metodę wychowawczą, dzięki której następowało odrodzenie polskiej młodzieży. W swojej pracy Małkowski wpajał młodym nie tylko zasady dobrego postępowania, ale uczył ich także miłości do Ojczyzny oraz przygotowywał do walki w jej obronie.

Rejestracja

zarejestruj się