Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560
  • fr
  • en
  • ru
  • de
  • it
  • es

Diecezja łowicka

25 III 1992 roku Papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populus” ustanowił Diecezję Łowicką, prymasowską kolegiatę podniósł do godności katedry a świętą Wiktorię tak mocno związaną z dziejami miasta ogłosił patronką nowopowstałej Diecezji. Obecnie jej święto zatwierdzone przez Stolicę Apostolską obchodzone jest 11 listopada.Wzorem swoich poprzedników Biskup Łowicki troszczy się o rozwój kultu św. Wiktorii. Współpatronem Diecezji Łowickiej jest O.Honorat Koźminski, beatyfikowany 16 października 1988 r. przez papieża Jana Pawła II Kapucyn, który założył dwadzieścia sześć bezhabitowych Zgromadzeń Zakonnych. W skład nowej diecezji obok dawnego Księstwa Łowickiego weszły: Ziemia Sochaczewska, Ziemia Rawska, Kutnowska. Główny trzon diecezji stanowią parafie znajdujące się w zachodniej części byłej Archidiecezji Warszawskiej, do nich w ramach reorganizacji zostały dołączone parafie z Diecezji Łódzkiej i Płockiej.

Biskup Łowicki

Andrzej Franciszek Dziuba

Profesor doktor habilitowany teologii

Andrzej Franciszek Dziuba urodził się 10 października 1950 roku w Pleszewie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Wieczynie oraz w Żegocinie. Dalszą edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie, którą zakończył maturą w roku 1968. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1969-1975 w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym p.w. św. Wojciecha w Gnieźnie, zakończone magisterium w zakresie teologii dogmatycznej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1975 roku z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w Bazylice prymasowskiej w Gnieźnie. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii p.w. Świetej Trójcy w Łobżenicy. Odbył studia specjalistycze w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Doktorat na podstawie rozprawy „Mikołaj z Mościsk, teolog moralista XVII wieku”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Greniuka w 1979 roku. Kontynuował zgłębianie teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie.

W latach 1981-1984 pracował jako referent w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie oraz sekretarz i kapelan Prymasa Polski dla archidiecezji gnieźnieńskiej. W latach 1984-1998 kierownik Sekretariatu Prymasa Polski i sekretarz osobisty Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. W latach 1998-2004 radca teologiczny Sekretariatu Prymasa Polski. W tym czasie pełnił posługę duszpasterską przy kościele św. Marcina na Starym Mieście w Warszawie (1981-1998) oraz przy kościele św. Barbary na Koszykach w Warszawie (1998-2004). W 1990 roku uzyskał habilitację na KUL, na podstawie rozprawy „Jan Azor – teolog moralista”. Docentura w 1990 roku, tytuł naukowy profesora w 1997 roku. W latach 1989-2004 pracownik Wydziału Teologii KUL, a od 1995 roku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W obu uczelniach kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej. Od 2005 roku dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW w Warszawie. Doktorat honoris causa The Polish University Abroad w 2009 roku.

27 marca 2004 roku otrzymał nominację na drugiego biskupa łowickiego. Święcenia biskupie przjął w Bazylice katedralnej w Łowiczu, 22 maja 2004 roku, przez posługę Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolity gnieźnieńskiego i Biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego. Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, przewodniczący Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, delegat Konferencji Episkopatu Polski na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne.

Naczelny kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Zawołanie biskupie: Soli Deo Święto patrona: 30 listopada Źródło: www.diecezja.lowicz.pl

Biskup łowicki senior

Alojzy Orszulik SAC

Licencjat prawa kanonicznego

urodzony 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach, par. Żory (archidiecezja katowicka) wyświęcony na kapłana 22 czerwca 1957 roku w Ołtarzewie mianowany biskupem tytularnym Vissalsy i pomocniczym diecezji siedleckiej 8 września 1989 roku konsekrowany 8 grudnia 1989 roku w katedrze w Siedlcach biskupem łowickim mianowany 25 marca 1992 roku przeszedł w stan emerytalny 22 maja 2004 roku.

Biskup pomocniczy senior

Józef Zawitkowski 

Magister muzykologii

urodzony 23 listopada 1938 roku we wsi Wał, par. Żdżary (diecezja łowicka) wyświęcony na kapłana 20 maja 1962 roku w Warszawie mianowany biskupem tytularnym Ausana, pomocniczym archidiecezji warszawskiej 26 maja 1990 roku konsekrowany 9 czerwca 1990 roku w Łowiczu mianowany biskupem pomocniczym dla diecezji łowickiej 25 marca 1992 roku przeszedł w stan emerytalny 9 grudnia 2013 roku.

obszar diecezji na terenie województw w km kw.

liczba parafii na terenie województwa mazowieckiego

liczba parafii na terenie województwa łódzkiego

liczba parafii na terenie województwa wielkopolskiego

mieszkańców diecezji

liczba dekanatów

parafii diecezjalnych

parafii zakonnych

kościoły rektorskie

placówki duszpasterstwa wojskowego

Patroni Diecezji Łowickiej

Św. Wiktoria

Błogosławiony Honorat Koźmiński

księży diecezjalnych

domów zakonnych męskich

kapłanów zakonnych

braci zakonnych

domów zakonnych żeńskich

sióstr zakonnych

bożogrobiec

pustelnik

dziewica konsekrowana

wdowy konsekrowane

katechetów

w tym księży diecezjalnych

w tym księży zakonnych

w tym sióstr zakonnych

w tym świeckich